//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/981565066/?value=0&guid=ON&script=0
About Summer School O Poletni Soli

Tradicija in zaupanje

GEA College je prva zasebna poslovna šola v Sloveniji z več kot 25 letnimi izkušnjami pri izvajanju podjetniških izobraževanj in usposabljanj. Inštitucija izvaja visoko kakovostne praktično orientirane dodiplomske in podiplomske študijske programe. Uporablja najmodernejše metode poučevanja, ki jih uporabljajo svetovno znane univerze in izobraževalne inštitucije v Evropi in ZDA.

Predavatelji GEA College nimajo le ustreznih akademskih znanj in kvalifikacij, poleg tega so v večini praktiki na strokovnih področjih podjetništva, marketinga, ekonomike in financ ter na ostalih, s poslovanjem povezanih področjih kot so matematika, psihologija, zakonodaja in filozofija. Med predavatelji GEA College najdete posameznike z zavidljivimi mednarodnimi izkušnjami, ki so zaposleni na ključnih položajih najboljših slovenskih podjetij ali javnem sektorju, svetovalnih podjetjih in na znanih tujih univerzah.