//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/981565066/?value=0&guid=ON&script=0
Experience Summer School Entrepeneur Slovenia Poletna Sola Podjetnistvo

Učenje & zabava

GEA College poletna šola podjetništva je zamišljena kot mešanica predavanj, obravnavanja primerov iz prakse, vaj, gostovanj različnih gostov in ekskurzij. Seveda bo ostalo dovolj prostega časa za zabavo, športne aktivnosti, druženje in počitek. Program poletne šole je posebej oblikovan za mlade med 15. in 19. letom starosti.