//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/981565066/?value=0&guid=ON&script=0

Program je orientiran zelo praktično in zasnovan kot kombinacija predavanj, individualnega in timskega dela ter obravnave praktičnih primerov. Udeleženci bodo pridobili (ne-teoretično) poslovno znanje in veščine od različnih gostov – podjetnikov, podjetnikov začetnikov, kot tudi od vodij in menedžerjev, ki so zgradili uspešna podjetja in bodo z veseljem delili svoje izkušnje z mladimi

Program obravnava vseh pet najpomembnejših poslovnih področij: podjetništvo, inovativnost, marketing in prodajo, ekonomiko & finance ter poslovno komunikacijo. Celotno usposabljanje je usmerjeno v razvoj novih poslovnih zamisli udeležencev in preverjanje njihove izvedljivosti v praksi.

Program (pdf)