//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/981565066/?value=0&guid=ON&script=0

Ideja Poletne šole podjetništva na Bledu je združiti mlade iz različnih evropskih držav ter s pomočjo zanimivega izobraževalnega programa in delavnic spodbuditi njihovo podjetniško razmišljanje in razvijanje veščin, ki so pomembne v vseh življenjskih situacijah, ne le v poslu. Razumevanje ključnih konceptov inovativnosti, uporaba lastnega ustvarjalnega potenciala, definiranje in reševanje problemov s poudarkom na generiranju novih idej, razumevanje pomena timskega dela in izboljšanje tehnike komunikacije, širjenje osebne poslovne mreže so le nekatere od veščin, s katerimi se bomo ukvarjali.

Druženje in aktivno preživljanje prostega časa sta eni ključnih komponent poletne šole. Bled je s svojo unikatno lego in naravno lepoto idealno mesto za športno udejstvovanje, izlete in aktivnosti na prostem. Udeleženci bodo obiskali nekatere najzanimivejše turistične atrakcije, odkrivali novosti, spoznavali ljudi in uživali v kulinaričnih posebnostih Slovenije.

Metode poučevanja:

 • Predavanja
 • Individualno in timsko delo
 • Obravnavanje praktičnih primerov
 • Gostje iz podjetij
 • Izleti in ekskurzije

Plan usposabljanja:

30% predavanj

70% praktično delo

Glavne vsebine in veščine/kompetence, ki jih bodo udeleženci pridobili:

Podjetništvo

 • Razumevanje osnovnih podjetniških pojmov
 • Prepoznavanje podjetniških in socio – ekonomskih izzivov globalizacije v 21. stoletju
 • Razumevanje veščin uspešnih podjetnikov
 • Razumevanje procesa izgradnje uspešnega malega podjetja
 • Razumevanje, zakaj zagon podjetja ne uspe

Inovativnost in inovativni poslovni modeli

 • Razumevanje ključnih konceptov inovacije
 • Naučili se bodo uporabiti svoj kreativni in inovacijski potencial
 • Razumevanje tehnik razvoja za učinkovito prepoznavanje in reševanje problemov s poudarkom na generiranju/razvoju novih podjetniških idej
 • Uporabe orodij za reševanje problemov in generiranje novih idej
 • Naučili se bodo inventivnega in inovacijskega razmišljanja po poslovnih modelih
 • Razumevanje pomembnosti timskega dela

Študija izvedljivosti in vrednotenje poslovnih idej

 • Razumevanje temeljnih načel študije izvedljivosti
 • Naučili se bodo uporabe koncepta in procesa vrednotenja nove poslovne ideje
 • Naučili se bodo uporabe koncepta priprave produkta, proizvodnje, trga, organizacijske in finančne analize (delo v timih)

Poslovna komunikacija

 • Razumevanje pomena jasne, konsistentne in popolne predstavitve, ki je namenjena potencialnim investitorjem
 • Spoznati različne tehnike prestavitev
 • Spoznati in uporabiti metodo “elevator pitch”
 • Spoznati osnove prodaje in marketinga
 • Prepoznati in opredeliti dodano vrednost, prodajno in čustveno prepoznavnost (USP,ESP)
 • Naučiti se priprave prodajnega in tržnega plana

Ekonomika

 • Pridobiti osnovno razumevanje ekonomike v podjetju
 • Razumevanje osnovnih kazalnikov učinkovitosti in uspešnosti poslovanja podjetja

Finance

 • Razumevanje razlik in podobnosti med viri financiranja
 • Razumevanje, kdo so poslovni angeli/vlagatelji tveganega kapitala
 • Prepoznavanje napak, ki se lahko zgodijo pri vrednotenju ideje, z vidika potencialnega vlagatelja